Person

Benjamin Fischer

M.Sc.
Lehrstuhl für Experimentalphysik III A

Technical Support ErUM Data Hub

Adresse

Gebäude: 4273

Raum: MBP2 013

Otto-Blumenthal-Str.20

52074 Aachen

Kontakt

WorkPhone
Telefon: +49 241 80 28142
Fax Fax: +49 241 80 22189
Lehr- und Forschungsgebiet Experimentalphysik (Hochenergiephysik)

Doktorand, Technical Support ErUM Data Hub

Adresse

Gebäude: 4273

Raum: MBP2 013

Otto-Blumenthal-Str.20

52074 Aachen

Kontakt

WorkPhone
Telefon: +49 241 80 27490